telefono 93 142 60 02

  • Español
  • Catalan

LC advocats

DRET ADMINISTRATIU
  • Instàncies davant l’Administració Local, Autonòmica i Estatal.
  • Procediments administratius i contenciosos-administratius.
  • Responsabilitat patrimonial de l’Administració.
  • Recursos i sancions.
  • Subvencions i ajudes.
  • Assessorament a les Administracions Públiques.
 
..