telefono 93 142 60 02

  • Español
  • Catalan

LC advocats

DRET CIVIL
PDF Imprimeix Correu electrònic

FAMILIA

Divorcis.
Parelles de fet.
Pensions d'aliments.
Pensió compensatòria.
Incapacitacions.
Modificació de mesures.

ARRENDAMENTS

Desnonaments.
Reclamació de rendes.
Redacció de contractes.
Incidents contractuals.
Notificacions.

INDEMNITZACIONS

Accidents de trànsit.
Negligències médiques.
Productes defectuosos.
Incorrecta execució d'obres.
Incorrecta prestació de serveis.

SUCCESIONS

Herències.
Reclamació legítimes.
Inventaris.
Divisió de patrimonis.

COM. PROPETARIS

Reclamació quotes comunitat.
Juntes de propietaris.
Impugnació acords.
Vicis i defectes constructius.
Redacció d'estatus.
Incidències veïnals.

IMPAGATS

Reclamació de deutes.
Estudis de solvència.
Reclamació contra administradors.
Embargaments.
Execucions.
Beneficis fiscals.

 
..